Kto powinien znać ustawę o ochronie środowiska

Pośród wielu aktów prawnych na uwagę zasługuje na pewno ustawa o ochronie przyrody. Dokument bowiem reguluje kwestie prawne związane z właściwą ochrona środowiska, przede wszystkim jak mowa o wykorzystywaniu jego zasobów czy też realizacji nowych inwestycji, które mogą mieć na nie znaczący wpływ.