Szkolenia z zakresu logistyki

Pod pojęciem logistyki znajduje się wieloetapowy proces związany z przepływem różnego rodzaju towarów. Obejmuje swym zakresem planowanie, realizowanie i kontrolowanie tego przepływu tak, aby odbywał się on w sposób sprawny i efektywny pod względem ekonomicznym. To właśnie logistyka jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także kształtujących rozwój gospodarczy państw. Nie powinno więc nikogo dziwić, jak ważne z punktu widzenia pracodawcy powinno być zatrudnienie na stanowiskach związanych z logistyką kompetentnych osób oraz dbanie o to, aby brali oni udział w szkoleniach dokształcających, poszerzających wiedzę i umiejętności o nowe informacje, metody, przepisy prawne itd.

Szkolenia logistyka – jakie wybrać?

Osoby odpowiedzialne za pracowników działu logistyki w danej firmie powinny dbać o to, aby ich wiedza była aktualna a umiejętności wpływały na jakość wykonywanej pracy. Oczywiście to, jakie szkolenia z zakresu logistyki wybrać uzależnione jest od specyfiki danego przedsiębiorstwa, obszaru jego działania (zarówno pod względem terytorialnym, jak i tematycznym), liczebnością i strukturą działu logistyki itd.

Wpływ na wybór odpowiednich kursów mogą mieć dodatkowo następujące czynniki:

 • ilość godzin, które poświęcić trzeba na szkolenie,
 • forma prowadzenia zajęć (na miejscu czy zdalnie itp.),
 • liczebność grup i inne.

Do wyboru jest mnóstwo szkoleń logistycznych, z czego do najpopularniejszych należą obecnie zajęcia prowadzone z następujących obszarów:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Zarządzanie magazynem,
 • Zarządzanie zapasami,
 • Obrót towarowy z zagranicą,
 • Transport lądowy,
 • Transport morski,
 • Transport kombinowany,
 • Transport intermodalny
 • Negocjacje zakupowe,
 • Prawo akcyzowe,
 • Prawo celne,
 • Przepisy umowy ADR,
 • Konwencja CMR,
 • Incoterms 2010 i Incoterms 2020,
 • INTRASTAT,
 • Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie lub utratę ładunku bądź opóźnienie w międzynarodowym prawie przewozowym,
 • Bezpieczeństwo prawne przy realizacji usług transportowych,
 • Controlling w logistyce,
 • Konosament,
 • i inne.

Należy pamiętać, że logistyka jest działem ściśle połączonym z transportem i spedycją, więc w przypadku, gdy za te trzy związane ze sobą, aczkolwiek zajmujące się różnymi aspektami działy odpowiada jeden zespół osób szkolenia logistyczne powinny być także połączone z odpowiednim przeszkoleniem i uaktualnieniem wiedzy odnośnie pozostałych dwóch obszarów.